Beheerder Instructie

Beheerder BMI-OAI - instructie (op aanvraag)

Beheerder Brandmeld biedt een instructie, op aanvraag, aan die specifiek op uw installatie en organisatie wordt afgestemd. Tijdens deze instructie krijgt de beheerder uitleg over de installatie en de uit te voeren periodieke taken.

Deze instructie wordt alleen gegeven aan opgeleide beheerders. Heeft u nog geen opgeleide beheerder kijk dan bij opleiden om eerst een beheerder op te leiden. 

Meld u aan voor een instructie

 EINDTERMEN
- De beheerder is bekend met de procedure om een led- zoemertest uit te voeren op de brandmeldcentrale;
- De beheerder is bekend met de procedure om een led- zoemertest uit te voeren op de ontruimingscentrale;
- De beheerder is bekend met de procedure om een led- (zoemer) test uit te voeren op het brandweerpaneel;
- De beheerder is bekend met de procedure om een led- zoemertest uit te voeren op de nevenpanelen;
- De beheerder kan een brandalarm genereren, herstellen met inachtneming van de mogelijke gevaren en deze bij de meldkamer verifiëren;
- De beheerder kan een storing genereren, herstellen en deze bij de meldkamer verifiëren;
- De beheerder is bekend met de procedure om componenten/groepen/zones/brandbeveiligingsinstallaties uit- en in  te schakelen;
- De beheerder is bekend met het testen van de ontruimingsalarmzones met inachtneming van de alertheid van de alarmorganisatie;
- De beheerder beschikt over de juiste registratiebladen om de uitgevoerde werkzaamheden te registreren;
- De beheerder en betrokkenen kunnen brandalarmen accepteren, opvolgen, resetten en registreren.