Eindtermen cursus

Cursus Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie

 

Doelgroep : Door de werkgever aangewezen werknemers die belast zijn met het beheer van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Maximaal aantal deelnemers : 12

Vooropleiding : Het is wenselijk dat de cursist vertrouwd is met techniek en technische problemen van installaties. Bovendien is het belangrijk dat de cursist bekend is met de alarmorganisatie van het bedrijf en het belang onderschrijft van een snelle alarmopvolging.

Instructeur : De instructeur is een beheerder uit de praktijk die NIBHV is gecertificeerd.

Examinator : De examinator is NIBHV gecertificeerd.

Opleidingsduur klassikaal inclusief examen : 3 dagdelen (1,5 dag) Tussen dag 1 en 2 word een periode van minimaal 5 werkdagen aangehouden voor opdrachten die de cursist zelfstanding moet maken

Opleidingsduur E-learning : 6-8 uur
Examen klassikaal : 0,5 dagdeel

Eindtermen
De cursist;
• Kan omschrijven wat het doel van een BMI en OAI is;
• Weet wanneer een BMI met OAI is vereist;
• Kent de eisen waaraan een installatie moet voldoen;
• Kent op hoofdlijnen de opbouw van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie;
• Kan omschrijven hoe en met welke frequentie de beheerder zorg kan dragen voor beheer, periodieke controle en onderhoud van de onderdelen van de installatie;
• Kan aangeven hoe de afstemming met de onderhoudsdeskundige moet plaats vinden;
• Kan beschrijven hoe hij een alarmmelding en storingsmelding op de juiste wijze dient af te handelen;
• Kan beschrijven hoe hij dient te handelen bij een inzet van een derde voor brandgevaarlijke werkzaamheden;
• Weet wat de taken zijn van een beheerder bij een wijziging in het gebouw en bij een periodieke controle.
• Heeft inzicht in de werking van:
- handbrandmelders
- ionisatie-, optische-, thermische-, vlammen- en gasmelders
- aansturing van nevenindicatoren, slow-whoop, kleegmagneten, liften, sleutelkluisjes, nevenpanelen.
• Kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- testen van melders
- uitvoeren van eenvoudige reparaties
- oplossen problemen in installatie
- opzetten van een schema voor periodieke werkzaamheden.

Examen : theorietoets (multiple-choice) en case (huiswerk)